Aeolos Wind Turbine Company

YoutubeAeolos- V 300W/600W/1000W - Icke Nätansluten Applikation

Aeolos vertikaxelsvindgeneratorer har en låg starvindshastighet, är tystgående, säkra och pålitliga vertikala vindkraftverk. Vi använder en trefas yttre rotorgenerator med 1.5m/s startvindshastighet. Den kan användas för 24V eller 48V-batteribank med solpaneler för att utgöra ett hybridsystem. De har vida använts för gatubelysning, på skolor, stormarknader, i hus eller telekommunikationstorn. Aeolos-V 1kW kan fungera som en nätansluten applikation med SMA Windy Boy 1100LV-omformare.Aeolos-V 2kW/3kW/5kW - Nätansluten/Icke nätansluten Applikation

Aeolos-V 2kW/3kW/5kW vindkraftverk har applikationer för både nätansluten och icke nätansluten funktion. Vid icke nätansluten applikation kan de ladda 48V eller 96V-batteribanker för villa, ett mindre samhälle, en skola, ö eller annan strömförsörjning. Vid nätansluten applikation kan de ansluta till det nationella nätet på 120V, 60Hz eller 230V, 50Hz med Power One Aurora-omformare eller SMA Windy Boy-omformare.
•Säkerhet :

Våra blad i aluminiumlegering har den speciella aerodynamiska design som begränsar den maximala rotationshastigheten till 320 varv per minut, även om vindhastigheten är 25m/s eller 30m/s. Detta är säkrare och mer pålitligt än vad traditionella vertikalaxlade vindkraftverk är. Både elektroniska bromsar och mekaniska bromsar finns på plats för att stoppa vindkraftverket vid stormvindsunderhåll, eller för andra ändamål.

•Effekt :

Den totala verkningsgraden på vindkraftverket beror på startvindshastighet, dimensionerad vindhastighet och generatorns verkningsgrad. Våra vertikala vindkraftverk kan startas upp vid 1.5m/s (3.4mph), har en uteffekt till omvandlaren på 2.5m/s och uppnår en dimensionerad vindhastighet på 10m/s (22.3mph). Det årliga energiuttaget ligger på 40% mer än hos ett vindkraftverk med en vindhastighetskapacitet på 3.5m/s eller 4.5m/s.

•Pålitlighet :

Våra vindkraftverksblad och ramar tillverkas av högkvalitativ aluminiumlegering med 20 års livstid på designen. Alla delar har en höggradig antirostbehandling. Det finns ingen växellåda och justeringsmekanik som är felkänslig, så kunderna behöver endast ett minimum av underhållsarbete varje år.

•Tystgående:

Aeolos vertikala vindkraftverk har en låg bullernivå. De kan inte höras på 20 meters avstånd. Medelbullernivån är lägre än 45dB (A) vid 8m/s vindhastighet. De passar mycket bra på hustak, monterade på skolor, stormarknader, i parker och inom andra tättbebyggda områden.